O centrum


Historia Centrum

W chwili otwarcia tj. w 1998 roku, Park Handlowy Zakopianka był największym tego typu obiektem handlowym w Polsce. Parking Parku na 2200 miejsc był wówczas jedynym tego typu w południowej części miasta. 


Zakopianka powstała w wyniku adaptacji byłych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay. Całkowita likwidacja zakładów okazała się jedynym ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem wobec postępującego zanieczyszczenia środowiska. Wyburzenie większości obiektów budowlanych spowodowało odzyskanie terenów, które zostały planowo zagospodarowane i stanowiły swego czasu pierwszy w Krakowie pozytywny przykład przekształcenia szkodliwego dla ludzi i otoczenia zakładu w dochodowe i ekologicznie nieuciążliwe przedsięwzięcie gospodarcze.


Część budynków zabytkowych, po przeprowadzeniu remontu, została przekształcona w centrum kultury i rozrywki. Całkowitej zmianie uległa kompozycja krajobrazowa terenu, przywrócono naturalne ciągi komunikacyjne (przebudowa i ulepszenie komunikacji na ulicy Zakopiańskiej), uzupełniona i odtworzona replica watches została logiczna oś ulicy Zakopiańskiej.

Powierzchnia Parku liczy 17 hektarów.

Breitling SuperOcean replica Watches


Sklepy

Park Handlowy Zakopianka obejmuje:

- Budynek główny – Galeria Handlowa i Hipermarket Carrefour
- Budynek historyczny - 13 lokali handlowo-usługowych, m.in. Intersport , Fitness Platinium
- Castorama
- Decathlon i Komfort
- Norauto
- Cinema City

Dane liczbowe:
• Powierzchnia całkowita - 81 000 m2
• Powierzchnia handlowa - 58 000 m2
• Liczba sklepów - 86
• Miejsca parkingowe - 2200
• Ilość poziomów – 1
• Data otwarcia – październik 1998 r. 

www.awewigs.com