Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

Regulamin Konkursu z dnia 25.11.2022 

 1. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Zakopianka z siedzibą: ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków, natomiast podmiotem, który zajmuje się przeprowadzeniem go w mediach społecznościowych jest agencja Shine On z siedzibą przy ul. Walerego Eljasza Radzikowskiego 100J/45, 31-315 Kraków. 
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Konkurs rozpoczyna się dnia 29.11.2022 w momencie opublikowania postu i kończy się w dniu 04.12.2022 o godzinie 23:59.
 6. Konkurs trwa na portalu Facebook, udział można wziąć w nim nieograniczoną liczbę razy, jednak wygrać tylko raz:

Aby wziąć udział w Konkursie należy napisać komentarz odnośnie wróżby andrzejkowej, która najbardziej zapadła w pamięć uczestnikowi Konkursu. 

Nie będą akceptowane komentarze: wulgarne, nawołujące do nienawiści, na tle politycznym, na tle rasowym, na tle wyznaniowym. 

 1. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia.
 2. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Nagrodą w Konkursie są 3 eco-torby i 3 eco-butelki. Zostanie wybranych trzech zwycięzców i każdemu z nich przysługuje jeden pakiet w postaci torby i butelki. 
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu maksymalnie tygodnia od momentu zakończenia Konkursu, w poście na fanpage’u Organizatora. Wysyłka/odbiór nagród nastąpią w ciągu 14 dni.
 6. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem postu z wynikami konkursu opublikowanego na profilu na Facebooku.
 7. Wszystkie Zgłoszenia umieszczone pod postem konkursowym na profilu Parku Handlowego Zakopianka wezmą udział w Konkursie. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie komentarze.
 8. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę i braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 7 dni, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi konkursu.
 9. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail przez Park Handlowy Zakopianka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Oceń nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego. Administratorem bazy jest firma Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przez ze mnie adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz podmioty z nią współpracujące. *

*pola wymagane