Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

Regulamin Konkursu z dnia 12.08.2022 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Park Handlowy Zakopianka z siedzibą: ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków, zwana dalej Organizatorem.   

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.08.2021 w momencie opublikowania postu i kończy się w dniu 19.08.2022 o godzinie 23.59. 

6. Konkurs trwa na portalu Facebook, udział można wziąć w nim nieograniczoną liczbę razy, jednak wygrać tylko raz: 

Aby przystąpić do udziału w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Kogo chcielibyście zabrać na maraton filmów After i dlaczego?”   

Nie będą akceptowane komentarze: wulgarne, nawołujące do nienawiści, na tle politycznym, na tle rasowym, na tle wyznaniowym. 

7. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia. 

8. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

10. Nagrodą w konkursie jest pięć podwójnych biletów na maraton filmów z serii After w kinie Cinema City na terenie Parku Handlowego Zakopianka, który rozpocznie się 26.08.2022 o godzinie 19:00. Zostanie wybranych pięciu zwycięzców i każdemu z nich przysługuje jedna nagroda.  

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu maksymalnie tygodnia od momentu zakończenia Konkursu, w poście na fanpage’u Organizatora. Wysyłka/odbiór nagród nastąpią w ciągu 14 dni. 

12. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem postu z wynikami konkursu opublikowanego na profilu na Facebooku. 

13. Wszystkie Zgłoszenia umieszczone pod postem konkursowym na profilu Parku Handlowego Zakopianka wezmą udział w Konkursie. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie komentarze. 

14. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę i braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 7 dni, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi konkursu. 

15. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail przez Park Handlowy Zakopianka w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. 

Oceń nas

* pola wymagane