Pon - Sob:
9:00 - 21:00
Niedz:
9:00 - 20:00

REGULAMIN PIASKOWNICY

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO OPIEKUNÓW I RODZICÓW O PRZEKAZANIE DZIECIOM PODSTAWOWYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH
W PIASKOWNICY – WSPÓLNIE ZADBAJMY O ICH BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT!


1. PIASKOWNICA CZYNNA JEST W DNIACH 7 LIPCA - 31 SIERPNIA 2022.


2. DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE PIASKOWNICY W GODZINACH OTWARCIA PARKU HANDLOWEGO ZAKOPIANKA.


3. DZIECKO WCHODZI ORAZ PRZEBYWA NA TERENIE PIASKOWNICY W OBECNOŚCI OSOBY PEŁNOLETNIEJ I W TRAKCIE POBYTU ZOSTAJE
POD JEJ OPIEKĄ.


4. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PIASKOWNICY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI RODZIC/ OPIEKUN.


5. PIASKOWNICA DLA DZIECI JEST TERENEM SŁUŻĄCYM ZABAWIE I WYPOCZYNKOWI.


6. ZABAWA W PIASKOWNICY JEST BEZPŁATNA I PRZEZNACZONA JEST DLA DZIECI OD 2 DO 8 LAT.


7. NA TERENIE PIASKOWNICY MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB.


8. UDZIAŁ W ZABAWIE W PIASKOWNICY BIORĄ DZIECI ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ OCZEKIWANIA.


9. W PIASKOWNICY MOŻNA KORZYSTAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PIASKOWNICY.


10. Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE PIASKOWNICY NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.


11. KORZYSTANIE Z POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POWINNO BYĆ DOSTOSOWANE DO ROZWOJU DZIECKA, OCENY
POWINIEN DOKONAĆ RODZIC/OPIEKUN DZIECKA.


12. NA TERENIE PIASKOWNICY ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
- NISZCZENIA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH,
- WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW,
- ZAŚMIECANIA TERENU.


13. ZABRANIA SIĘ WYNOSZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PIASKOWNICY POZA OBRĘB PIASKOWNICY.


14. WSZELKIE USZKODZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PIASKOWNICY NALEŻY ZGŁASZAĆ DO PUNKTU OCHRONY PH ZAKOPIANKA.


15. PRAWNI OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I MATERIALNĄ ZA SZKODY WYRZĄDZONE NA OSOBACH I MIENIU
PRZEZ SWOJE DZIECI.


16. WEJŚCIE NA TEREN PIASKOWNICY JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ I NAGRAŃ
Z WIZERUNKIEM DZIECKA/RODZICA/OPIEKUNA, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W MEDIACH, JAKO MATERIAŁY REPORTAŻOWE Z AKCJI.
RODZICE/ OPIEKUNOWIE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z PIASKOWNICY OŚWIADCZAJĄ, IŻ ZAPOZNALI SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM.


DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU, ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!


TELEFONY ALARMOWE:


POGOTOWIE RATUNKOWE - 999


STRAŻ POŻARNA - 998


POLICJA - 997


EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - 112

Oceń nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego. Administratorem bazy jest firma Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany przez ze mnie adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Epp Retail - Zakopianka Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz podmioty z nią współpracujące. *

*pola wymagane